برنامه های کاربردی

لیزر UV از طول موج بسیار جذبی (355 نانومتر) برای مارکتینگ قطعات استفاده می کند. این میزان جذب بالا به لیزرهای UV اجازه می دهد تا “مارکتینگ سرد” را انجام دهند، و اطمینان حاصل شود که هیچ تنش حرارتی اضافی به مواد، از جمله مواردی که بازتابش بالا دارند مانند طلا، نقره و مس اعمال نمی شود. این امر دوده و فرهای ناشی از مارکتینگ و پردازش معمولی را به حداقل می رساند.

نقشه توزیع طول موج نور
برنامه های کاربردی
آ محدوده اشعه ماوراء بنفش ب محدوده قابل مشاهده سی برد مادون قرمز

لینک خرید لیزر UV

مکانیسم و ​​ویژگی های لیزر UV

با عبور لیزر با طول موج استاندارد (1064 نانومتر) از یک کریستال غیر خطی، طول موج به 532 نانومتر کاهش می یابد. این نور بیشتر از طریق کریستال دیگری عبور می کند و به طور موثر طول موج آن را به 355 نانومتر کاهش می دهد. در نتیجه، لیزرهای UV معمولاً لیزرهای نسل سوم هارمونیک (THG) نامیده می شوند.

مکانیسم و ​​ویژگی های لیزر UV
A طول موج استاندارد 1064 نانومتر. B طول موج سبز 532 نانومتر.  C طول موج 355 نانومتر UV
کاربرد لیزر مارکر UVکاربرد لیزر مارکر UV کاربرد لیزر مارکر UV

ویژگی: مارکتینگ با کنتراست بالا

در مقایسه با نور لیزر استاندارد (1064 نانومتر) و نور لیزر سبز (532 نانومتر)، نور لیزر ماوراء بنفش نرخ جذب مواد به طور قابل توجهی بالا است. این بدان معناست که برای ایجاد علائم بسیار قابل مشاهده نیازی به افزایش قدرت نیست.

نرخ جذب مواد رزینی مختلف
نرخ جذب مواد رزینی مختلف
* مقادیر فقط برای مرجع هستند و بازتاب سطح را در نظر نمی گیرند.