برد کنترل لیزر

این برد برای انواع لیزرهای حکاکی و برش استفاده می شود

برد کنترل RDC6332