های ولتاژ مخصوص تیوب لیزر با توان 100 وات

ماکیزمم توان خروجی 120 وات

قابل استفاده برای تیوب لیزر های : W4  _   S4   _  F4  _   UQ4

های ولتاژ لیزر